Followers

Google+ Followers


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Monday, March 19, 2012

19 Mart 2012

Greg Giles
Işığın Galaktik Federasyonu mesajı
19 Mart 2012


Bu zamanda, bu okumaların insan psişesinin gelişimini daha iyi anlamak amacıyla toplamayı istediğimiz veri miktarını karşılayacağını umuyorum. Bu okumaları İnsanın zihinsel süreçlerini ve fonksiyonlarını daha iyi anlamak amacıyla yürütüyoruz. Bireysel olduğu kadar, kolektif bilinç düzeyinizi okuma görevimizi de daha iyi yapmak için bu testleri geliştirdiğimizden lütfen bize hoşgörülü olun. Bir tür olarak ve bireyler olarak gelişiminizi daha açık olarak tanımlamak için araştırmamızda bunun çok önemli bir alan olduğunu hissediyoruz ve gezegeninizin insanlarının daha iyi anlaşılmasında büyük kazançlar sağladığımıza inanıyoruz.

Bir çoğunuzun bu testlere katılmayı kabul etmeniz öğütlenir ve sizin önce onayınız olmadan özelinize asla girmeyiz. Çoğunuz, Işığın Galaktik Federasyonunun üyeleri olarak görevlerinizin parçası olarak, mevcut bedenlenmelerinizden önce bu girişimleri kabul ettiniz ve kanallarımız yoluyla gönderilen mesajları okurken, bilinçlilik düzeylerinizi okumaya devam ettiğimiz için işbirliğinize çok teşekkür ederiz. Zihinsel ve telepatik bağlantılarımızda testler yürütmekteyiz ve bu testler yoluyla güçlü alanları ve geliştirilebilecek zayıflıkları tanımlayabiliriz. Okumalar insan psişe gelişiminin çok iyi gelişmekte olduğuna işaret eder ve telepatik iletişim diğer boyutsal varlıklar kadar, kendi aranızda yaygın olarak yer alacaktır.

Yolculuğunuzun başından beri, sizi birçok şekillerde gözlemekteydik ve zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal gelişimlerinizin testlerini yaptık. Bu testler yoluyla, hangi gelişim alanlarınızın dikkat gerektirdiğini ve hangi alanlarını daha iyi geliştireceğinizi daha iyi belirledik. Bu bulgulara dayanarak, bu alanlardaki gelişimlerinizde sizi destelemek için düzenlenmiş olan programlar ve olaylar başlattık, ve bu her zaman olduğu gibi, bugün de doğrudur.

Bugün dünyanız birçok düzeylerde birçok değişiklikler yaşamaktadır ve bu, aynı zamanda çok farklı düzeylerde değişiklikleri yaşamakta olan bireysel bilinçliliğiniz için de geçerlidir. Gelişiminizde sizi desteklemek için fikirler, kavramlar ve olaylar başlatılmıştır. Dünyanızda meydana gelen hiçbir olay bizim tarafımızdan yaratılmaz ve dünyanızda meydana gelen hiçbir olay sizin tarafınızdan yaratılmaz. Daha çok ya biri ya da diğerinden ziyade, realitenizi biçimlendiren enerjilerimizin ustaca bir karışımdır. Her şey yükselişiniz ve daha iyi duruma gelmeniz için düzenlenmiştir. Yaptığımız hiçbir şey, bir insan olarak ve bireyler olarak sizin gelişiminizden başka herhangi bir nedenle dünyanızı yönlendirmek için değildir.

Kabal ve onların destekçileri de gelişimin araçlarıdırlar ve gelişiminizde çok gerekli bir rolü oynamışlardır. Şimdi realitenizden niçin çıkarıldıklarını daha iyi anladıkça, çoğunuzun bunu görme ve anlama zamanıdır. Realitenizden atılmaktadırlar, çünkü artık size bir yararları yok; daha ziyade, şimdi ilerlemenize engel olmaktadırlar. Şimdi ilerlemenize engel olmaktalar, çünkü onlardan öğrenmek için yaşamlarınızda anlaşmazlık ve müdahalelerine artık ihtiyacınızın olmadığı bir toplum olarak belirli bir düzeye eriştiniz. Sizi öğretmek için düzenlenen dersler öğretilmiştir ve şimdi sizi bekleyen yeni derslere doğru ilerlemenizin zamanıdır.

Kabal’ın kadın ve erkekleri ve onları birçok ortakları bu uğraşılar yoluyla dersler öğrenmişlerdir. Onlar yalnızca size herhangi bir şeklide fayda sağlamak için kullanılmamış ya da kandırılmamışlardır, ancak onlar da büyük fayda sağlamışlardır ve kendi geçici ve sığ parasal kazanlarını kastetmiyoruz. Onların bazıları kendi ruhsal gelişmelerinde büyük sıçramalar yapmışlardır, çünkü onların bazıları şimdi yollarının yanlışlığını ve çok daha fazla güç, daha fazla kontrol ve daha fazla zenginlik için uğraşlarında ne kadar çok heba olduklarını görmektedirler. Onların çoğu şimdi yaşamlarına ve ne olabildiğine yansıtmaktalar ve kendi bilinçlilik düzeylerinde de sıçramalar yapmaktadırlar.

Başından beri sürdürdüğümüz gibi, birlikte her şeysiniz. Işık ve karanlık olarak iki ayrı takım olarak ayrılmış görünmenize rağmen, bir takım olarak her şeysiniz. Birsiniz. Bir ırksınız, bir gezegensiniz ve birlikte bir yolculuktasınız. Işık kadar karanlık da varoluş boyunca yolculuğunuzun asıl derslerini öğrenmenizi daha iyi desteklemek için dikkatli bir şekilde geliştirilen ve realitenize uygulanan dersleri öğrenmektesiniz. Karanlığa karşı ışığın yerleştirildiği bu oyunun sonuca erişeceği zaman yaklaşmaktadır, ve bu olduğu zaman, iki karşıt takımın üyeleri üzerinde daha fazla ışığı yaymak için çok fazla şey size açıklanacaktır.

Çoğunuzun bu açıklamaların bazılarında çok şaşırabileceğinizi hissediyoruz. Realitenize, her zaman üçüncü boyutsal duyularıyla algılayabileceğinizden çok daha fazla şey olmuştur, ancak bir insan olarak ve bir birey olarak siz, titreşimlerinizi daha yüksek boyutsal düzeylere yükseltmekte olduğunuz için, önceden sahip olduğunuzdan daha fazla ayrıntıyı algılayacaksınız. Sizi bekleyen çok fazla sürprizler olacaktır ve biz çoğunuzun bu çok iyi korunan sırlar size açıldıkça, çok keyifli olacağınızı hissediyoruz.

Karanlığı ve onların size bir nimet olarak öğrettikleri dersleri görmeye çalışın, gerçekte bu dersler büyümenize esas olduklarından onlar olmaksızın karşınızda duran yeni yolculuğunuza koyulamazdınız. Almak üzere olduğunuz hediyeler harikadır, verimlidir ve ilerleme düzeyinize uygundurlar. Topun her iki yanındaki insan hemcinslerinizin çoğu olmaksızın yolculuğunuzun bu noktasına erişemezdiniz. Karanlık Kabal’ın bu üyeleri adalete teslim edilmek için gözaltına alındığında bunu hatırlamaya çalışın. Onları, daha yüksek öğrenileriniz için araçlar olarak, layık oldukları ışıkta görmeye çalışın. Onlar da öğrenilmesi gereken derseler sahip oldular ve onları öğrenmekteler ve bu süreç devam ettikçe, onlar da öğrenmeye devam edecekler.

Her şeyin daha ileriye gitmeniz için düzenlenmiş olduğunu hatırlamaya çalışın, hatta suçlarından dolayı cezalandırılmaları gerektiğinin bile. Yolculuklarında, bilinçlerinin genişlemesini engelleyici olanlardan ziyade, onlara daha fazla destek olacak olan cezalandırma yollarını aramanızı öneriyoruz. Bu zamanda sizden rica ettiğimiz şey budur, söylediğimiz gibi, buna rağmen, burası sizin dünyanızdır ve size bağlıdır. Uygulayacağınız cezalar sizin kararınız olacak ve bunlara sadık kalacağız ve cezaların uygulanmasında size destek olacağız. Sizden isteğimiz seçenekler üzerinde dikkatli bir şekilde düşünmenizdir, çünkü tüm ruhlar büyüme ve gelişme şansına layıktır ve bu evrenin her yerinde ışığa dönüş yolunu bulmak hiç kimse için hiçbir zaman çok geç değildir.

Bu kayıp ruhlara olabildiğiniz kadar sabırlı ve nazik olmaya çalışın, çünkü ihtiyaç duydukları şey sevgi ve anlayıştır, nefret ve kızgınlık sadece onları bugün onları hapseden karanlığa daha fazla itecektir. Çoğunuz bu alanlarda çok iyi eğitilmiş ve yetiştirilmiştir ve rehabilitasyon yolunun cezalandırmadan daha iyi olduğunu diğerlerine göstermek için bu duruşmalara çağrılacaksınız. Sizden bilgeliğinizi bu kavramları henüz açık olarak anlayamayan kız ve erkek kardeşlerinizle paylaşmanızı ve bu suç duruşmaları yol aldıkça görüşlerinizi sunun. İntikam için çığlık atanlar olacaktır ve belki de ilk zamanlarda bu bireylerin ellerinde kurban olduğunu öğrenenlerin arasında bir linç zihniyeti büyüyebilir. Bu alevleri söndürmenizi rica ediyoruz, çünkü bu enerjiler bu zamanda daha iyiye gitmenizi ve yükselmenizi destekleyici değildirler.

Bu duruşmaları yürütmek ve adalet dağıtmak için daha iyi yollar vardır ve biz bu hasar görmüş ruhlarla nasıl devam etmeyi seçeceğinizi kendi aranızda karar vermeniz için size bırakacağız. Uygun zamanda, aranızda düşünmeniz ve tartışmanız için daha ileri rehabilitasyon yöntemlerini size tanıtacağız. Bu yöntemlerin hem siz hem de karanlık olanlar için uzun vadede daha iyi değerlendirileceğini hissediyoruz. Derslerinizin tamamlanmadığını hatırlayın ve bu suçlu yargılamaları sizin eğitiminizin büyük bir kısmıdır.

Bu yargılamaların bu kadın ve erkeklerin tutuklanmalarından hemen sonra başlayacağı bilgilerinize sunulur ve bu yargılamalar çok uzun bir kesinti olmaksızın, daha hızlı bir şekilde ilerleyecek. Hangi rehabilitasyon yolunun daha etkili olacağına ve adaleti nasıl dağıtacağınıza çok hızlı bir şekilde karar vermek size bağlı olacaktır. Bu süreçte, sizinle kişisel olarak iletişim kurabildiğimiz zaman, bu konulardaki deneyimlerimizi sizinle paylaşarak size destek olacağız. Şimdilik, lütfen en yararlı rehabilitasyon yollarını önerdiğimizi dikkate alın ve yine karanlık olanları ne olduklarına ve sizin için gerçekten ne olduklarına göre gelişiminizin çok yararlı araçları olarak görmeye çalışın.

Sizi bekleyen şey bu karanlık olanların ödemek zorunda oldukları bedelden çok daha büyüktür ve yalnızca bunu görmenizi ve bu ruhlar için uygun cezanın ne olduğunu düşünürken, bunu yansıtmanızı istiyoruz. Yolunuzda hiçbir şeyin ve hiç kimsenin duramayacağını ve bu karanlık olanların artık işlerinize karışacak gücü olmadığını bilmeye devam edin. Onlar amaçlarına hizmet ettiler ve artık yükselişiniz için onlara ihtiyaç yok. Bu nedenle şimdi toplumunuzdan atılmaktalar. Hiçbir şeyin bu arınmaya müdahale edemeyeceğini bilin ve sizin için karşınızda açık uzaylardan başka hiçbir şeyin olmadığını bilin.

Biz Işığın Galaktik Federasyonu’yuz.

Greg Giles kanallığıyla.

ascensionearth2012.blogspot.com/

Çeviri: Utku/BDost
  

Sunday, March 18, 2012

18 Mart 2012


Greg Giles
Işığın Galaktik Federasyonu mesajı
18 Mart 2012Gemilerimizin görünme sayısını ve kalitesini bir adım ileriye taşıyacağımızı garanti ediyorum. Bu prosedürü, dünyanızın insanlarına kendimizi ortaya çıkarma duyuruları başlamadan önce bizi görmeye alışmalarının ciddiyetle önemli olduğunu hissettiğimiz için hesaba katabilirsiniz. Gezegeninizin her yerinde gökyüzünde bizi göreceksiniz. Ve bu zamanda odaklanması önemli bir alan olduğu için ABD’de görünmelerin sayısını artıracağız.

Saturday, March 17, 2012

17 Mart 2012


Greg Giles
Işığın Galaktik Federasyonu mesajı
17 Mart 2012Birçok enkarnasyonlarınız boyunca, benzer titreşimleri olan diğer ruhlara çekildiniz. Bu her zaman olduğu gibi, bugün de geçerlidir ve bu zamanda çoğunuz benzer ve daha yüksek titreşimleri olan ruhlara doğru yönelmektesiniz. Buna Çekim Kanunu adını verebilirsiniz. Bu kanunun özelliklerinin sizi idare etmesine ve sizinkine daha uygun titreşim düzeyinde olanlara sizi yöneltmesine izin verin. Önümüzdeki günlerde, çoğunuz birbirinize doğru çekildikçe, toplanacak ve birleşeceksiniz. Bu birçok nedenlerle olacak ve siz bu zamanda bu nedenleri daha iyi anlayacaksınız. Eğer bugün, belirli bir yönde çekilme ya da itilme hissederseniz, ona uyun ve realitenizin görünmeyen güçlerinin sizin idarenizi ele geçirmesine ve olmanız istenen yere sizi götürmesine izin verin. Çoğunuzun bunu yapmakta olduğunu ve birçok şekillerde bağlantı kurarak, bu zamanda birlikte olmanız gerektiğini görmenizden çok hoşnuduz. Bu yolda devam edin. Bu durum size çok yararlı olacak ve diğerlerine karşı yolculuğunuzun bu noktasında size önderlik edecek.

Friday, March 16, 2012

16 Mart 2012


Greg Giles
Işığın Galaktik Federasyonu mesajı
16 Mart 2012


Yaklaşan günlerde daha fazla göreceğiniz gemilerimizin bir tasarımı da ters V ya da bumerang şekli olarak tasvir edilebilen birşeydir. Bu gemiler çok büyük olabilirler, siyahtırlar ve V şeklinin her iki kanadında uzunlamasına tek bir sıra büyük ışıklar vardır. Uzayınızda görmeye başlayacağınız gemimizin bir diğer türü de yuvarlak şekilli, renkli ışıklıdır ve ortadan kesilmiş, çekirdeği çıkarılmış yarım bir şeftali gibi hayal edilebilir. Gökyüzünüzde göreceğiniz, gemini altı olan çekirdeği çıkarılmış yanıdır.

Sahip olduğumuz gemilerin çoğunun iki tasarımı vardır. Gemi görünmelerinin sayısını ve kalitesini şimdi artırmakta olduğumuz için gördüğünüz şey hakkında size bazı fikirler vermenin önemli olduğunu hissediyoruz. Zamanla, gemilerimiz sizce daha yaygın bilinir olacak, çünkü dünyanızda daha sık seyahat etmekte olacağız ve gezegeninizi onarmak ve onu yükselişe daha iyi hazırlamak için çalışırken olduğu kadar, bizimle çalışmakta olanlarla buluşmak için de daha sıklıkla yere yaklaşıyor olacağız.

Bu tasvirler Işığın Galaktik Federasyonu tarafından yaygın olarak kullanılan gemilerimizin bazılarının nasıl göründükleri hakkında size bazı fikirler vermek amacıyla yaratıldı. Çoğunuz bizimle çalışırken bu gemilere biniyor olacaksınız ve işleyiş ve yeteneklerinin bir özetini alacaksınız ve içinde tam bir tur yapacaksınız. Mümkün olduğu kadar çoğunuzun gemilerimize aşina olmanızı istiyoruz ki inişimizden sonra korku kendisini göstermesin. Bu zamanda Kabal’ın işlettiği gemiden korkanlarınız vardır ve sizi temin ederiz ki, Kabal’ın ifşaat konusundaki planlarımıza ve sizinle kişisel çalışma ilişkilerimize müdahale etmesine izin verilmeyecek.

Bizimle çalışmakla ilgili olanlarınız, Kabal’ın ellerindeki herhangi bir hilekarlığına dair endişe duyacağınız kesinlikle hiçbir şey yok. Güvenliğiniz bizim için çok önemli ve esenliğinizi sağlamak için gerekli her adımı atacağız. Kabal ve onlarla hala bağlantılı olan askeri güçlerinden herhangi biri ile uğraşacak yöntemlerimizi kanıtladık ve planlarımıza müdahale etmek için sarfedecekleri herhangi bir çabaya karşı önlemleri alacağız. Endişe edeceğiniz hiçbir şey yok ve bu, sizlerden biri bizimle kişisel olarak çalışmaya başladığı zaman size açık olacak. Bu bireyler kendi deneyimlerini dünyaya aktaracaklar ve gemilerimizde bizimle geçirdikleri zamanların delillerini paylaşacaklar ve bunun korkacak bir şey olmadığının, her şeyin iyi olduğunun size işareti olacak.

Daha ileri gittikçe ve aranızdan daha çok kişi bize güvenmeyi ve güvenliğiniz açısından emin olduğumuzu öğrendikçe istihdam programımızı kademeli olarak ileriye taşıyacağız. Tarihinizdeki bu zamanda insan ailenizi bir araya getirmenin çok önemli olduğunu hissettiğimiz için, dünyanızın her köşesinden insanları istihdam ediyor olacağız. İlk başta çoğunuz ilk zamanlarda diğer dünyalardan olanlarla karşılaşmakla kalmayacak, aynı zamanda önceden hiç ziyaret edilmemiş diğer ülkelerden gelenlerle de bir araya geliyor olacak. Bu, mevcut üçüncü boyut durumunuzun bölünmüşlüğü nedeniyle uzak tutulmuş olan böyle yerlerden birçok kişiyle buluşacak olan dünyanızın insanları için büyük bir adım olacak. Bu duvarlar yıkılmaktadır ve siz artık destek olmayı istediğiniz herhangi birinden ayrılmayacaksınız. Bir halk olacaksınız ve bir ırk; insan ırkı olarak Galaktik Konseyler içinde temsile sahip olacaksınız.

Kendi tarihlerinin rotası boyunca soyu tükenmekte olan insanlar olmuştur, ancak bu ırkınıza olmayacak. Varlığınızı sürdüreceksiniz ve birlikte, bir ortak halk olarak bütünleşmiş bir şekilde yolculuğunuzda başarılı olmaya devam edeceksiniz. Biz, Işığın Galaktik Federasyonu, bu zorlu zamanlarda yolculuğunuzu gerçekleştirmenize destek olmak için çok sayılarda buradayız ve insan ırkı kendi döngüsüyle birlikte parlayarak kendi kültürlerini, tarihlerini ve kendi hikayelerini tüm evren boyunca paylaşmakla yaşamını sürdürecek. İnsanlarınızı bekleyen şey budur ve birlikte, herhangi bir şeyin kaderinizin yolunda durmasına izin vermeyeceğiz. Tırmanılacak dağlar ve aşılacak engeller olacak, ancak birlikte, ırkınızın kendi efsanelerini, ve konuşacağınız hikayeleri paylaşmakla yaşamını sürdürdüğünü göreceğimiz işleri başaracağız.

Biz Işığın Galaktik Federasyonu’yuz.

Greg Giles tarafından kanallık edilmiştir

ascensionearth2012.blogspot.com/

Çeviri: Utku/BDost
  

Thursday, March 15, 2012

15 Mart 2012


Greg Giles
Işığın Galaktik Federasyonu mesajı
15 Mart 2012144 sayısı birçok fırsatta konuşuldu ve biz bu zamanda, bu enerjinin niteliklerini aydınlatmak istiyoruz. 144 sayısı daha yüksek bir yapısal frekansın enerji niteliklerini gösterir. Bu sayı daha yüksek boyutsal yapı ve form için bir yapı taşıdır ve yeni eviniz bu sayıya dayalı olarak tasarlanır ve yapılır.

Bu evrenin çoğu matematik sistemler yoluyla yaratılmıştır ve Dünya'nız da bundan farklı değildir. Dünya'nız bugün daha düşük matematik formülün bir ürünüdür ve buradaki deneyimleriniz bu eşitliğin doğrudan bir sonucudur. Dünyanızın matematik yapısı şimdi değişmekte, kırılmakta ve daha büyük bir matematik formülün kullanımıyla yeniden kurulmaktadır. Sonuç daha yüksek boyutsal durumları ve deneyimleri yaşamaya başlamanız olacaktır ve 144 sayısı ve ona eşlik eden enerjilerine dayandırılacaktır. Bu zamanda, sıklıkla bu sayıyı görmenizin ve bu sayının yeniden yapılanma sürecini destekleyeceğini anlamanızın nedeni budur.

Tuesday, March 6, 2012

6 Mart 2012

Greg Giles
Işığın Galaktik Federasyonu mesajı
6 Mart 2012
Gezegeniniz üçüncü boyut deneyiminizin bıraktığı kalıntılardan temizlenecektir. Gezegeniniz bitkilerinden göklerine kadar, okyanus diplerinden dağların zirvelerine kadar yeniden doğacaktır. Eskiye dair hiçbir şey kalmayacak, çünkü onlar geçmişinizin daha düşük boyutsal yönünün titreşimine sahiptir. Yeniden doğmuş olacaksınız ve sizin de daha düşük titreşimsel yönlerinizden hiçbir şey kalmayacak. Yeni dünyada var olacak herkes ve her şey daha yüksek boyut titreşiminde olacak. Taze bir başlangıç yaşayacaksınız ve dünyanızdaki her şey yeni olacak. Yeni işyerleri kadar yeni oyun alanları da alacaksınız. Fiziksel dünyanızı yöneten farklı bir parametreler setine sahip olacaksınız ve uygarlığınızı yöneten farklı bir kurallar setine sahip olacaksınız. Mevcut deneyiminizden alacağınız her şey yeni olacak ve alacağınız her şey güncellenecek.

Friday, March 2, 2012

2 Mart 2012


Greg Giles
Işığın Galaktik Federasyonu mesajı
2 Mart 2012
 


Galaktik Komuta gemilerimizde toplumunuzun ve medyanızın belli üyelerinin buluşmasıyla çok gizli bir plan su yüzüne çıkıyor. Siz bunu ‘'iniş’' olarak yorumlayabilirsiniz, ya da yorumlamayabilirsiniz. "Toplu iniş" terimi bazılarınız tarafınızdan zaman zaman kullanılmıştır, fakat toplu iniş sizin için tam olarak neyi ifade ediyor? Işığın Galaktik Federasyonu olarak dünyanızın yörüngesinde hatırı sayılır miktarda; güneş sisteminiz boyunca ise mevzilenmiş ve devriye gezmekte olan bir çok gemiye sahibiz. Eğer gemilerimizi hepsini ya da büyük bir kesimini Dünya'ya indirecek olsak bu barışçıl niyetlerimizden henüz habersiz olanlar ve korkunun kendilerini tüketmesine izin verenler için bir istila olarak algılanacaktır.invoc


Lütfen alt yazı için video çerçevesinin sağ altındaki kareyi tıklayınız

BİR ÇAĞRI

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

14:02:2014 –01:00h ISTAMBUL, TURKEY

http://24timezones.com/

Ben galaktik ailemin burada olduğunu biliyorum, ya sen?

KENDİMLE KONUŞMALAR

KENDİMLE KONUŞMALAR
kendimlekonusuyorum.blogspot.com